1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - نگاهی گذرا به اقتصاد آرژانتین
گالری
access deny
پیوند ها

 مقدمه:

بطور تاريخي صادرات قابل توجه بخش کشاورزی ، بهره برداري از منابع طبيعي، کسب تکنولوژیهای پیشرفته در صنایع خاص (از جمله هسته ای، داروئی و ...)، تنوع در تولیدات صنعتی، سطح بالاي سواد و علم در جامعه و رفاه بالا در مقايسه با ساير كشورهاي آمريكاي لاتين از مشخصه های اصلی جامعه آرژانتین به شمار مي آيد. ليكن بروز بحرانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به صورت دوره اي، موجب گرديده تا مردم اين كشور بهره چنداني از ظرفیت های بالای اقتصادی کشور و مواهب عظیم خدادادی نصيبشان نشود. عوامل متعددی را می توان در پدید آمدن چنین وضعیتی دخیل دانست که بدون شک نقش زمامداران و تصمیم گیرندگان در بین این عوامل پر رنگ تر از سایرین است. ذکر مثالی در این مورد به روشن تر شدن بحث کمک خواهد کرد. در ابتدای دهه 1990 اقتصادهای دو کشور آرژانتین و برزیل وارد بحران شد و تورم سه و چهار رقمی هر دو کشور را به سمت ورشکستگی کامل سوق داد. در مقام مقایسه آرژانتین در آن مقطع کشوری صنعتی با رفاه بالا و درآمد سرانه حدود دو برابر برزیل محسوب می شد. هر دو کشور همسایه به فاصله کمی سیاستهای اقتصادی و پولی جدیدی را به اجرا گذارده و واحد پول خود را تغییر دادند. در برزیل در این ایام فرناندو هنریک کاردوزو معمار اقتصادی اخیر برزیل بعنوان وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و سپس رئیس جمهور بر مسند قدرت بود و در آرژانتین کارلوس منم به قدرت رسیده بود. در پایان 8 سال فعالیت دو رئیس جمهور ، در برزیل دولت توانست بخوبی بحران را کنترل، رشد اقتصادی رو به افزایش متوالی را ثبت و بحران های بعدی مالی جهانی ( روسیه و جنوب شرق آسیا ) را به خوبی مدیریت نموده و کشور اگرچه دچار مشکلات عدیده شد اما به روند خود ادامه داد. سرمایه گذاریهای عظیم خارجی به برزیل سرازیر وگشت و سطح رفاه و درآمد سرانه کشور به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافت. در مقابل آرژانتین در پایان کار منم و سپس دولت دلاروآ با بحران عمیق تر و ورشکستگی کامل نهادهای اقتصادی روبرو شد. بروز چنین واقعه ای در بدترین زمان ممکن، فاصله دو کشور را بشدت افزایش داد. در حالی که در برزیل لولای چپ گرا همچنان سیاست های دولت راست گرای قبلی را ادامه داد و علاوه بر آن سیاستهای مختلفی را در بخش های اجتماعی و رفاه کارگری متمرکز نمود ، آرژانتین دربدترین بحران سیاسی و اقتصادی خود غوطه ور بود و مردم آرژانتین با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می کردند. براساس آمارهای موجود در سال 2003 بیش از 30 درصد جامعه در فقر مطلق بسر می بردند در حالی که 54 درصد جامعه زیر خط فقر بودند. بهرحال مجموعه عوامل برشمرده فوق باعث شده که علیرغم اینکه آرژانتین از پتانسیل های بسیار بالا برای رشد برخوردار است، نتوان حتی آن را کشوری در حال توسعه مترقی محسوب نمود. در حالی که برزیل این روزها قدرت نوظهور جهانی محسوب شده و آرزوهای بزرگی را در سر می پروراند.

امروزه وضعيت بحراني اقتصادي سال 2001-2002 و آثار سوء آن ( بي ثباتي سياسي و اجتماعي) در آرژانتین پايان يافته و مردم اين كشور دوران باثباتي را مي گذرانند. دولت كرچنرها با اقدامات مختلف موفق به کنترل بحران و افزایش رفاه اجتماعی در کشور شد.

طبق گزارش بانک مرکزی آرژانتین بدهی عمومی کشور در پایان سال 2015 برابر 5/39 درصد تولید ناخالص داخلی و برابر4/ 176 میلیارد دلار آمریکا بوده است. در سال مورد اشاره درآمدهای دولت برابر 1/141 میلیارد دلار بوده است.مهمترین منابع درآمدی؛ بیمه های اجتماعی(1/30 %)، مالیات بر ارزش افزوده( 3/ 26 %) ، مالیات بر درآمد( 3/ 19 %) و مالیات های گمرکی (3/12%) بوده است.

هزینه های این کشور نیز درسال 2011 برابر5/146میلیارد دلار عنوان شده است. مهمترین هزینه ها در بخش های تأمین اجتماعی(2/32 %) ، سوبسیدها و زیرساخت ها( 5/17%)، بهداشت(8/13%) ، آموزش- فرهنگ و تحقیقات( 4/6 %) و امنیت( 4/5 %) بوده است.

          مجموع ذخایر ارزی آرژانتین در پایان سال 2015 برابر 5/35 میلیارد دلار بوده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود.

 

رشد اقتصادي

متوسط رشد اقتصادی آرژانتین در طول 7 سال اول دوره کرچنرها بطور متوسط سالیانه حدود 8 درصد بوده است که رقمی چشمگیر محسوب می شود. با ورود اقتصاد جهانی به دوره بحران، رشد اقتصادی آرژانتین نیز از سال 2012 بتدریج با مشکل مواجه شد بگونه ای که در سالهای 2013 و 2014 رشد اقتصادی شدیدا سقوط کرد و در سال 2015 رسما وارد دوره رکود اقتصادی گردید.

 

جدول 4 ـ 1 فاکتورهای رشد اقتصادی آرژانتین درگذر زمان

 

شاخص های اصلی اقتصادی آرژانتین

سال

2007

2008

2009

2010

2011

تولید ناخالص داخلی

( میلیارد دلار)

260

7/277

2/280

7/305

4/323

درآمد سرانه( دلار)

6685

8253

7725

8663

8875

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (%)

7/8

8/6

9/0

2/9

8/8

تراز تجاری( میلیون دلار)

7280

6387

10367

3572

4/10000

صادرات کالاها و خدمات (%GDP)

42/21

20/25

99/19

50/22

02/24

تورم(%)

5/8

2/7

7/7

9/10

5/9

 

منبع: موسسه ملی اطلاعات و آمار آرژانتین(INDEC)

 

نرخ برابری دلار و پزو:

            دولت جدید آقای مائوریسیو ماکری بلافاصله بعد از بست گرفتن قدرت در این کشور، اقدم به بکسان سازی نرخ ارز نمود. تا قبل از آن ارقام مختلف ارز دولتی، آزاد ، اعتباری و ... رایج بود. تاکنون که چندین ماه از این چرخش کامل در سیاست های مالی اجرا شده، تبعات منفی در بازار نداشته است.  در حال حاضر ( دیماه 1394) هر دلار با حدود 13 پزو مبادله می شود.

در حال حاضر سکه های یک دو دو پزوئی و اسکناس های دو، ده، بیست، پنجاه و یکصد پزوئی در کشور رایج بوده و مبادله می شود.

 

توزیع درآمد:

توزيع درآمد بعنوان يك موضوع مهم در افزايش سطح رفاه و بهره مندي اقشار جامعه از محصول نهايي فعاليتهاي اقتصادي در نظر گرفته می شود. اگرچه بخش های صنعتی کشور بین سالهای 2012-2003 روند صعودی خوبی را به ثبت رسانده و  و بخش کشاورزی که بخش عمده ای تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد، رکوردهای بالائی از تولید و صادرات را در طول 9 سال گذشته به ثبت رسانیده است امّا جامعه آرژانتینی همچنان از سطح مناسب رفاه اقتصادی برخوردار نیست. بافت كشاورزي و مناسبات ارباب و رعيتي موجود در ساختار توليدي، وجود طبقه زميندار و كشاورز قدرتمند داراي قدرت سياسي، كارگران كشاورزي كه بخش بزرگي از نيروي كار را در اين كشور تشكيل مي دهند، از سطح مناسب رفاه اجتماعي برخوردار نيستند.

آمارهای موجود تعداد افرادی را که زیر خط بسر می برند را قریب 30 درصد اعلام کرده اند. البته تفاوت ها و اختلاف نظرهایی بین آمارهای دولتی و موسسات مطالعاتی اقتصادی خصوصی و خارجی وجود دارد. در حالی که دولت ادعا می کند، روند کاهش تعداد افرادی که زیر خط فقر در این کشور زندگی می کنند در سالهای اخیر شتاب صعودی گرفته است، بخش های مطالعاتی خصوصی مدعی هستند که این تعداد نه تنها کاهش نداشته که روند افزایشی نیز به خودگرفته است. این گروهها معتقدند بکه فاصله بین فقیر و غنی به معنی فاصله بین بالاترین دهک جامعه (ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه) و پائین ترین دهک ( ده درصد فقیرترین مردم) افزایش یافته است و نتیجه گیری می کنند که جامعه امروز آرژانتینی نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش های اجتماعی نیز دچار گسست شدید شده است. براساس گزارش موسسات خصوصی در حال حاضر در حدود 5/12 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند در حالی که 5/4 میلیون نفر در فقر مطلق هستند.

طبق اعلام موسسه ملی اطلاعات و آمار آرژانتین نرخ بیکاری درسه ماهه چهارم سال 2011 به 7/6 درصدرسیده است که پائین ترین رقم ازسال1991بوده است. درعین حال درصد افراد با شغل های موقت(افرادی که کمتراز 35 ساعت درهفته کارمی کنند) از 5/5 درصدسال 2010 به 9/5 درصد افزایش یافته است. برهمین اساس در بین ماههای اکتبر و دسامبر 2011 بیش از 783 هزار نفر از افرادی که در جستجوی یافتن شغل بوده اند، موفق نشده اند.

نظرات